Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-0002Motiv: Mandalsfartøy leverer revtorsk til Hans Adler Olsen på Svinør. Svenskene leverte ofte revtorsk til Danielsen på Hammerø.Beskrivelse: Båten ligger utenfor 'Sjøbris' pensjonat - tilhørende Hans Adler Olsen. Den har kjennetegn VA - 3 M. På den andre siden ser en husene på Hammerø, - Tollboden, Danielsen, Dagfinn's hus og en skimter også huset til etterkommerne etter Adolf Udland. Foto er også gjengitt i boken om Svinør s. 118. Emneord: HavnEmneord: BåtEmneord: HandelEmneord: FiskeEmneord: Mangler originalSteder: Svinør (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0003Motiv: Sørlandsklipfisk. Fra Svinør.Beskrivelse: På dette foto ser vi hvordan fisken ble lagt ut på fjellet for å tørkes. 'Svinørklippfisk' var godt kjent både i Norge og utlandet. Den var regnet som ekstra fin spesielt p.g.a. den kvite fisken. Se boken om Svinør s. 121. I bakgrunnen kan man se et av motivene som Gustav Vigeland har gjengitt i sin kunst, den skjeve furua. Emneord: fiskEmneord: arbeidEmneord: 10 personerSteder: Svinør (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0004Motiv: Fra Kystfartens tid. Svinør havn tidlig i dette århundre.Beskrivelse: På dette foto ser vi over til Åvik. En god del båter med mast ligger på Svinør havn - et stykke fra land. Vi ser også noen av husene på Svinør.Emneord: havnEmneord: båtEmneord: fjordSteder: Svinør (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0005Motiv: Fra dampskipskaia i MørkesdalBeskrivelse: Også avbildet i 'Frakterskuter og fraktermenn II' s. 164.Fra venstre: Marius Johannessen, Nils P. Vigeland, Allek Mørkesdal, Simon Mørkesdal, Marie og Ruth hos Rasmus Mørkesdal, Sofie Risdal og hennes mor Tobine Mørkesdal og Signe Karlsen Naversund. Billede er tatt fra sjøen og viser oss også huset og sjøbuene som i dag tilhører Tordis og Per Salvesen. Tordis Salvesen er datter til Sofie Risdal. Emneord: BryggeEmneord: 08 personerEmneord: hus13Steder: Mørkesdal, 54 (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0006Motiv: Høyonn på RødbergBeskrivelse: Fra venstre: Birgitte Reinertsen Rødberg, Simon Mørkesdal, Tobine Mørkesdal, Sofie Risdal, Rikard Rødberg. På dette billede har Sofie Risdal og Rikard Rødberg fått høybyrene på ryggen, mens de andre holder på å rage høy. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: 05 personerEmneord: jordbrukEmneord: riveSteder: Rødberg (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0007Motiv: På kjerkebakken ved Valle kirke etter gudstjenesten. Beskrivelse: Lensmann Lund lyser fra steinen. Steinen finnes enda utenfor porten 1979. Emneord: lensmannEmneord: kirkebakkenEmneord: mange personerSteder: Valle kirke (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0009Motiv: Den gamle prestegården som ble ombygd ca. 1890Beskrivelse: Bildet viser oss hvordan prestegården så ut før 1890. I hagen foran boligen står 3 personer. Øverst på bildet på midten står det BYGDA. Se også 'Glimt fra Lindesnes' årgang 4 side 26. Emneord: hus216Emneord: 03 personerSteder: Vigeland (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0010Motiv: 'Karvebrådet', Langbakken på FardalBeskrivelse: Et av de mange brukene som ble liggende øde da eieren reiste til Amerika i 1923. Huset ble bygget ca år 1600 og revet i år 1925.Personene fra v.: Torborg, mor Gustine, Arthur, Nikolai, far Edvard og Olav Fardal.  Se også 'Glimt fra Lindesnes' årgang 2 side 16. Emneord: 05 personerEmneord: babyEmneord: hus13Steder: Fardal, 103 (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0011Motiv: Gurine Hegrestad på Hegrestad ved Hegrestadvannet ca. 1930Beskrivelse: Den gamle postveien gikk på nordsiden av Fasselandsvannet fram til i 1930-årene. Her mellom Trædal og Frostestad kjørte billedhugger Gustav Vigeland svært ofte, det vil si han tok drosje med Gunvald Egedal. Gustav Vigeland stoppet alltid på Hegrestad og besøkte Gurine Hegrestad, et besøk hun satte stor pris på.  Til ære for fotografen, Gustav Vigeland, har hun satt seg godt tilrette på trappen til sin ellers så kummerlige bolig.  Bildet er fra 1930 fotografert av Gustav Vigeland. Se også LIB-3717. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: 01 personPersoner: Gustav Vigeland (Fotograf)Personer: Gurine Hegrestad (Avbildet person) Fotonummer: LIB-0012Motiv: Interiør 'Valle-kirke' Alter og prekestol.Beskrivelse: En ser alter, prekestol og skipet som henger fra taket. Konfirmasjonshilsen fra P. E. TjerslandEmneord: interiørEmneord: kirkeEmneord: alterEmneord: prekestol Fotonummer: LIB-0013Motiv: Kirkeklokken i Valle fra ca. 1600-talletEmneord: kirkeklokkeEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0014Motiv: Likvognen gitt av T.S. Jacobsens begravelsesbyrå, Oslo. Billede er fra 1947Beskrivelse: Foto av likvognen som ble brukt ved Valle kirke. Toralf og Karel Jacobsen var fra Svinør og dreiv begravelsesbyrå i Oslo.Emneord: vognEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0017Motiv: En kjent prest? i bakken 'Sørbaklien' 29.7.55 foran huset til Sofie og Tobias RisdalBeskrivelse: Tobine og Gabriel Seland på langkjerra. Sofie Risdal bak.Emneord: hestEmneord: vognEmneord: 03 personerEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0018Motiv: Foto av fam. Kjerulfs gravstein (ene side)Beskrivelse: På steinen står følgend personer:Familien KjerulfJacobine 1833-81LærerindeKristine (Stina) Frøken 1836-1911Anne Marie Madame 1770-1864Marie 1834-1905 FrøkenJohan 1765-1844 KjøpmandTheodor 1831-93Herman 1847-49Johan 1843-1917KglFuldm.'Jeg er Opstandelsen og Livet'Emneord: gravsteinEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0019Motiv: Foto av fam. Kjerulfs gravstein (andre siden)Beskrivelse: På steinen står følgende personer:Familien Kjerulf:Kristen 1839-92Karoline 1850-1921 LærerindeMorten 1804-1882 SogneprestMorten 1841-1918 ProstDorothea 1806-73 PrestefrueDorothea 1844-1920 Lærerinde'Kom Jesus Kristus ihu'Emneord: gravsteinEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0020Motiv: Foto av fam. Kjerulfs gravstein med smijernsgjerdeBeskrivelse: Familien kjerulf:Kristen 1839-92Karoline 1850-1921 LærerindeMorten 1804-82 SogneprestMorten 1841-1918 ProstEmneord: gravsteinEmneord: kirkeEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0021Motiv: HøystakkBeskrivelse: Ble høyløene for små måtte høyet lagres slik ute i det fri.Emneord: JordbrukEmneord: Høy Fotonummer: LIB-0023Motiv: N. O. Spillings fyrstikkfabrikkBeskrivelse: Fabrikken ble senere garveri. Se også bygdeboka nr 1 side 174. Huset lå der 'Giv Akt' har sitt hus nå (1979).Emneord: fabrikkEmneord: industriEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-0024Motiv: Kjøpmann Reinert Stensland utenfor sin butikk på Vigeland 1935Beskrivelse: Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: 01 personEmneord: handelEmneord: butikkPersoner: Reinert Stensland (Avbildet person)Steder: Vigeland (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0030Motiv: Konfirmasjon Valle ca. 1920Beskrivelse: Første rekke (nederst): Skofteland, _ Einar Olsen Sundet, Ørnulf Magnusen, Alfred Melhus, Harald Aas og Torkel Fossmoen. 2. rekke: _, Jennie Birkestøl, _ , Gudrun Gjedeland, Hilma Homme, _, Johanna Rødberg, Margit Gabrielsen, Karen Udland, Adelaide Osestadstrand, Karoline Norum, _. 3. rekke: Clara? Gulbrandsen, Hansine Trædal, Grethe? Tønnesen, Agathe Kragstadmoen, Ragnhild Roland, Margit Herstøl?, Anne Gundersen, Aslaug Ulrichsen, Klara Johannsen, Kathrine Tveten, Margit Rødberg, Gunlo Spilling, Ertzeid, Jensine Evenstad. 4. rekke: Einar Olsen, Einar Torkilsen, Oscar Vallehei, Otto Fidje, _ Svinør, Alf Stensland, Jon Tjøm, Abr. Homme, Sig. Gritledal, Ole Jørg Olsen, Trygve Birkeland, Gunnar Hansen (Karl?). 5. rekke: _, G. Erland, Einar Jacobsen, Sverre Giskedal, Bernt Foss, Birger Jacob, Svend Rødland, _ Svinør, Gabriel Blørstad, Torleiv?, Hans Breidablikk?, Hov.? Larsen, John Homme, Sverre Stiland. Eier(?): Karl Braadland 1916. Konfirmanter.Emneord: mange personerEmneord: konfirmasjon Fotonummer: LIB-0031Motiv: Komfirmanterne ved Valle kirke 4-Oct-1914Beskrivelse: Notert bak på bildet: Tilh. Nik. Egeland.H - TønnesenV - EielsenEmneord: konfirmanterPersoner: Fot. Jensen (Fotograf) Fotonummer: LIB-0032Motiv: Konfirmantbilde ca. 1915Emneord: mangler original Fotonummer: LIB-0039Motiv: Skolebilde, piker dato/sted ukjentEmneord: 16 personerEmneord: 17 personerEmneord: skolebildeEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0047Motiv: Fra en ungdomsforeningstur til Mydland og videre over skogen til gamle Syvert VågestadBeskrivelse: Se også 'Glimt fra Lindesnes' årgang 8 side 24. Foran: Syvert Vågestad. Bakerst: Benny Trædal, Nikolai Egeland og Trine Kvestad. Emneord: 05 personer Fotonummer: LIB-0051Motiv: 'Hvilepause' 1910 (nærmere infom. på bildet)Beskrivelse: Fra venstre: Amalie Abrahamsen, Thomas Thomassen, Borghild Birkeland, Gunda Birkeland og Ingeborg Birkeland (mor til John). Skarstadheia til venstre: Snøskaret - her lå snøen til 16. august i 1877. Ulheia til høyre, navnet stammer fra UGLE. Fotonummer: LIB-0052Motiv: Bildet viser kvinner rundt bord Fotonummer: LIB-0054Motiv: Sanitetsforeningen på Vigeland på tur til Eiken 10. august 1937. Emneord: mange personerEmneord: mangler originalEmneord: tur Fotonummer: LIB-0056Motiv: EkteparEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-0068Motiv: Wilhelmine Skogen Fotonummer: LIB-0077Motiv: Familien Braadland 31. juli 1938 i Ellas haveBeskrivelse: Bankkasserer og gårdbruker Theodor H. Braadland f. 1864 d. 8/9-1946 og Helga Kristine f. Johnsen (Risør) f. 1866 - d. 17/11-1941. Bak fra venstre: Hans Braadland f. 9/4-1900 d. 23/10-1972, Viola Henriette Braadland f. 22/8-1890 - 19/11-1968, g. m. Carl August Olsen, Chicago, USA, Clarence Percival f. 28/12-1892, d. 16/5-1979, g.m. Kinne, Oslo (datter Herborg), Hanna Braadland 17/1-1896 - 7/11-1967, Margit Braadland 27/1-1898 - 23/1-1984, g.m. Rudolf Gustav Hartvigsen, Oslo, Carl Johnsen Braadland f. 1902, d. 21/6-1942. Foran fra venstre: Erna Gabrielle Braadland 24/3-1907 - 10/4-1993 g.m. Anders O. Aamodt, Hønefoss (datter Helga), og Eleonore Dorothea (Ella) f. 16/9-1904 d. 31/10-1996. Emneord: 10 personerEmneord: familie Fotonummer: LIB-0078Motiv: Spangereid kvinneforening for NMS, 110 års jubileum 1984Beskrivelse: 1. rekke fra venstre: Milly Njerve, Inga Lunde, Gudrun Andreassen, Alma Gabrielsen, Anna Stokke. 2. rekke fra venstre: Astrid Rasmussen, Magda Johnsen, Nora Fardal, Anny Lervik, Bella Røyrås og Anna J. Reme. Margit Sørensen, Inga Gabrielsen og Alma Gahre var ikke til stede da bildet ble tatt.Emneord: mangler original Fotonummer: LIB-0080Motiv: Gunder OsestadBeskrivelse: Foto er tatt på Osestad. Gunder var far til Jørgen Osestad. På ryggen bæres naturgjødsel i flettekurv. Emneord: 01 personEmneord: kurvEmneord: jordbruk Fotonummer: LIB-0082Motiv: Buhølen guttelag på tur til Støle ca. 1965Emneord: vinterEmneord: snøEmneord: skiSteder: Støle (Avbildet sted) Fotonummer: LIB-0089Motiv: Vigeland musikkor 1992Emneord: 13 personerEmneord: musikk Fotonummer: LIB-0095Motiv: Bilde fra Skarstad, tatt ca. 1909Beskrivelse: Fra venstre: Ola Skarstad, Berthel Skarstad, Olene Skarstad (født Jødestøl), Tomine (Mina) Skarstad og Rakel T. Skarstad (født Ougland).Emneord: hus14Emneord: 05 personer Fotonummer: LIB-0096Motiv: 4. klasse, Nyplass skole 1912Beskrivelse: Lærer A. Eielsen. Emneord: mange personerEmneord: skolebildePersoner: Fot. Hangaard (Fotograf) Fotonummer: LIB-0097Motiv: Egeland skole 1917Beskrivelse: Lærer Tørres Lohne. 1. rekke fra venstre: Alfred Homme, Johan Homme, Torleif Kåfjord, Petter Egeland, Emil Homme, Arne Lohne og Dagny Kåfjord. 2. rekke: Sigrid Smith, Allis Kåfjord, Agate Kåfjord, Tomally Kåfjordnes, Theodora Egeland, Marie Kåfjord og Åselene Smith. 3. rekke: Teddy L. Kåfjord, Hjalmar Kåfjord, Trygve Lohne, Nikolai Egeland, Erling Kåfjordnes og Tom Kåfjordnes. Se også 'Glimt fra Lindesnes' årgang 9 side 66. Emneord: skolebildeEmneord: 21 personer Fotonummer: LIB-0098Motiv: SnekkerskoleEmneord: 12 personerEmneord: arbeidEmneord: verksted Fotonummer: LIB-0103Motiv: Rømtelandsheia, Edvard EriksenBeskrivelse: Her fotografert som hushjelpEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-0106Motiv: Tjessland - muligens VestbygdaBeskrivelse: Lærer Tjersland er med i midten foran. Se LIB-4659. Emneord: mange personerEmneord: turEmneord: eng Fotonummer: LIB-0110Motiv: Holmetur med fam. Brun ca. 1938Beskrivelse: Bakerst fra høyre:Prost Henrik Brun, fru Aagot Brun, fergemann ?, Johan Brun, 'Malla' Amalie Sletten.Foran fra høyre: Solveig Brun, Ingrid Brun (gift Wisløff), Randi Brun (gift Mannsråker), fru Brun (enke etter Sigurd Brun, bror av Henrik Brun). Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: 09 personerEmneord: turPersoner: Nathalia Aas (Natalia Ås/Natalie Aas) (-1954) (Fotograf) Fotonummer: LIB-0111Motiv: Høstmesse Lindesnes KFUK/KFUM 1992Emneord: mange personer Fotonummer: LIB-0121Motiv: Edmund, Sofie og Anna TjømEmneord: 03 personer Fotonummer: LIB-0139Motiv: Gunnar Roland med skoleklasse?Emneord: 25 personerEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-0144Motiv: Prost Brun og familien i stuenBeskrivelse: Fra venstre: Fru Gogstad, Søster Aagot, fru Brun, Malla Sletten og Prost Brun. På baksiden av tilsvarende bilde står det 'Mai 1943'. Emneord: interiørEmneord: 05 personer Fotonummer: LIB-0145Motiv: FotballlagBeskrivelse: Giv akt?Emneord: IdrettEmneord: FotballEmneord: 11 personerEmneord: mangler original Fotonummer: LIB-0147Motiv: Ektepar?Emneord: ukjentEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-0148Motiv: Mange barn oppstilt i en bakkeEmneord: mange personerEmneord: mangler originalEmneord: tur Fotonummer: LIB-0149Motiv: Mange voksen oppstilt i en bakke - samme sted som LIB-0148Emneord: mangler originalEmneord: mange personerEmneord: tur Fotonummer: LIB-0160Motiv: MennBeskrivelse: Noen av karene i midten KAN minne litt om LIB-4279. ?? Afrikanske menn i forgrunnen? Emneord: ukjentEmneord: 14 personer Fotonummer: LIB-0162Motiv: Ektepar utenfor husEmneord: 02 personerEmneord: hus13 Fotonummer: LIB-0163Motiv: Lita jente ved barnevognEmneord: ukjentEmneord: 01 personEmneord: barn Fotonummer: LIB-0165Motiv: Bekkegråvann mellom 1895 og 98. Beskrivelse: Foran fra venstre: Lille Severine Fossmoen, Store Severine Fossmoen, Martine hos Ole Andreas, Malla Gundersen, Bertine hos Johannes, Maria Melhus, Gustava Grisledal, Anna i Monen, Tonette Haga. Bakerst: Bolette N. Foss (Evensen Fossmoen), Jensine Johansen Haga, Elisabeth O. Foss, Karen Fossmoen, Gurine Ekeland, Wilhelmine Haga. Emneord: 15 personerEmneord: håndarbeid Fotonummer: LIB-0173Motiv: Seks jenterBeskrivelse: ukjentEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-0179Motiv: Lærere?Emneord: ukjentEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-0190Motiv: FamilieEmneord: 05 personerEmneord: ukjent


- 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.