Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider
 


Bildene er delt opp i to kategorier; gjenstander og foto. Gjenstandene omfatter avfotograferinger av utstilte gjenstander ved museet. Fotosamlingen består av gamle bilder, flyfoto fra 50- og 60-tallet, skolebilder, konfirmasjonsbilder, private foto osv.

Ny teknologi gjort det enklere og billigere å gjøre bilder tilgjengelig, og via Internett er det mulig å presentere store mengder bilder uavhengig av tid og rom. Ved at disse bildene blir presentert på Internett, blir en kulturskatt tilgjengeliggjort for lokalhistorisk interesserte, både utflyttede så vel som innbyggere i kommunen. Håper spesielt skoleelever kan nyttiggjøre seg materialet som blir lagt ut.


Fotosamlingene

Tidlig på 80-tallet samlet ungdsomforeninga på Vigeland inn en mengde foto som ble utstilt 9-16. november 1980. Utstillingen ble besøkt av 1200 personer dengang. Museet overtok mange av bildene og en god del av disse er i dag utstilt ved museet. Mange av bildene er i den senere tid blitt hengt opp på Valleheimen til glede for mange.


Flyfoto

Vigeland sentrumFlyfoto-samlingen består av foto som Lindesnes kommune har kjøpt av Widerøe flyselskap. Omkring 75 bilder fra 1953 og 1959 er i sort-hvitt og dekker mest større områder av dalen.

Slottet i Vestlia før annen bebyggelse komFlyfotoene fra 60-tallet er i farger, og de nær 250 fotoene er ofte tatt nærmere hvert hus enn de fra tiåret før. Dessvere har fargebildene mistet litt av kvaliteten i fargene, men dette kan ofte forbedres med bildebehandling (ingen av de utlagte foto er etterbehandlet). På tross av mengden flyfoto, er det noen områder som dessverre ikke ble fotografert hverken på 50- eller 60-tallet.

Bildet over til venstre viser Vigeland sentrum 1962, mens bildet oppe til høyre viser hvor landelige omgivelsene var rundt "Slottet" i Vestlia samme år.


Museumsgjenstandene

Museets gjenstander er også i hovedsak avfotografert og lagt ut på nett. Nærmere informasjon om utstillingene finner du under menyvalget "Museets samlinger".

Museets gjenstander omfatter ca 1.500, og ca. 500 av disse er foreløpig avfotografert og lagt ut på nett.

Lindesnes kommune er blitt svært kjent for sin knivskjærertradisjon, og bildene her viser eksempler på noe av det som finnes i samlingen til museet. Bildet til høyre viser en slire skåret av Elias Lauen. Det er Tore Nodeland som har skåret skaftet.


Hvordan søke i samlingene

Man kan enten bla bilde for bilde i samlingene eller søke på navn, beskrivelser eller nummer. Siden det er lagt ut over 2.000 bilder, anbefales det at man søker etter det man er ute etter.

Bruke søkeord

Den raskeste måte å finne bilder er å bruke søkemuligheten. Her kan man skrive navn, beskrivelse, stedsnavn, emneord eller deler av disse ordene for å få fram deler av billedsamlingen.

Eksempler:
- Skriv inn Vigeland og klikk søk: Da får man fram bl.a. flyfoto av Vigeland, bilde av og gjenstander laget av Gustav Vigeland
- Skriv inn høvel og klikk søk: Da får man fram bilder av alle høvler som finnes ved museet
- Skriv inn 3 personer og klikk søk: Man får da opp bilder der 3 personer er med på bildet

NB: Husk å skrive stor forbokstav på steds- og personnavn.

Hvordan bla i samlingene

Ønsker man å bla i bildene, velger man først gjenstander eller foto på, og man vil da få opp 50 småbilder per skjermbilde. Nå har man tre muligheter:
1) Peke på et interessant bilde og lese informasjonen om bildet der (liten tekst)
2) Klikke på et bilde for å få det opp i større utgave. Da kan man også lese nærmere informasjon om bildet
3) Gå til neste samling med 50 småbilder ved å klikke på "Neste side"

Kommentarer

Mange av bildene har selvfølgelig svært mangelfull informasjon, og man kan heller aldri garantere at opplysningne som er samlet inn ikke inneholder feil. Museet er svært takknemlige om man tar seg tid til å sende en tibakemelding om man finner feil og mangler i opplysningene som er lagt ut. Dette vil være med på å øke kvaliteten på tjenesten, og man bidrar til å øke verdien på en bildesamling som er viktig å ta vare på for fremtiden. Er man spesielt interessert i å kikke på bildene som er dårlig dokumentert, kan man søke på ukjent - da vil man få opp de bildene der man har få opplysninger. Vi vet det er mange som sitter inne med gode lokalkunnskaper!

Kommentarer kan enten sendes på e-post til: rsb@lindesnes.kommune.no eller de kan skrives rett inn i kommentarfeltet under bildene. I såfall kommer kommentaren synlig med en gang for nestemann som er inne og ser på det samme bildet. Man kan skrive inn kommentarer i kommentarfeltet helt anonymt, men skriv gjerne også navn og/eller e-post adresse hvis du ønsker tilbakemelding. Alle kommentarer vurderes og legges inn i museets bildearkiv.


Rettigheter

Bildene kan ikke kopieres og brukes uten etter avtale med museet og/eller andre eiere.


Teknisk informasjon (for de spesielt interesserte)

Bildene er scannet inn med en Epson Perfection 3200 PHOTO scanner. Både papirbilder og negative bilder er scannet inn. Høyeste praktiske kvalitet i forhold til tidsbruk og kvalitet på foto (original/kopi/alder/skarphet) er brukt, slik at negativer stort sett er scannet med 3200 DPI og papirbilder er scannet mellom 400 og 1200 DPI. Alle bilder er lagret uten destruktiv komprimering og lagret i flere utgaver på DVD-plater. Hvert bilde tar i gjennomsnitt 25MB i dette arkivet. De fleste sort-hvitt foto er scannet inn i 16-bit gråtoner, mens fargebilder og gamle sort-hvitt bilder med spesielt tydelig fargestikk (gul eller brun tone) er scannet inn i 24-bit farger.

Bildene av gjenstandene ved museet er stort sett tatt med digitalt speilreflekskamera. Disse bildene er først lagreit i RAW format i kameraet og etterpå behandlet og lagret uten destruktiv komprimerting i PNG format. Disse filene tar i gjennomsnitt 6MB i arkivet.

Til visning på internett, er bildene skalért ned til maks 650 punkter i bredde og maks 400 punkter i høyden, og lagret i JPEG format med forholdsvis sterk komprimering for effektiv visning for brukerene.

Om kvalitet

Når man ser på gamle bilder ser man virkelig at fotografi var et håndtverk med stor presisjon. Eksempelet nedenfor viser hvor mye detaljer de fikk med da de fotograferte:

Dette er detaljer som kommer fram når man bruker de arkiverte billedkopiene som grunnlag. Bildene som er lagt ut på internett har blitt sterkt redusert, og da forsvinner naturlig nok mye av detaljene bort. Bildene som ligger i museets arkiver tar mellom 100 og 1.000 ganger så mye lagringsplass som bildet du får fram på skjermen.

Egne bidrag

Har du bilder som også kan være av interesse for andre, er museet er selvfølgelig interessert i å inkludere disse i samlingen. Send da en e-post til rsb@lindesnes.kommune.no for å vite mer.