Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

 

Historikk:


Rundt århundreskiftet starta lærer Tore Bergstøl fra Vigmostad (bilde helt øverst) med innsamling av gjenstander med tanke på et fremtidig museum. Bergstøl samlet i tillegg også inn gamle sagn og opplysninger om tradisjoner fra distriktet. Mye av dette ble senere utgitt i Bygdeboka for Vigmostad og bokverket Atterljom.

 

I Sør-Audnedal ble grunnlaget for fremtidig museum lagt i 1949. En komité med representanter fra forskjellige foreninger i bygda samlet da inn gjenstander til en stor bygdeutstilling på det gamle kommunehuset, Tingtun.

 

I Spangereid var det lærer Gustav Fladstad som satte i gang arbeidet med innsamling av gamle gjenstander. Gjenstandene som nå er i samlinga til Lindesnes Bygdemuseum, har gjennom flere år ligget lagret på forskjellige steder i kommunen. Det var derfor en stor begivenhet da åpningen av den permanente utstillingen ble foretatt den 24. november 1990.

 

Bildet til høyre er fra åpningen av museet 1990 og viser formannen i hovedutvalget for kultur i Lindesnes kommune, Åse Lill Kimestad i midten flankert av fra venstre: Gustav Rødland, Norleif Fardal, Ellen Stokke og Anna Homme.

Museumssamlingen inneholder blant annet en god del tekstiler fra siste halvdel av 1880 tallet fra distriktet. Ellers finnes en god del gamle gardsredskaper, snekkerverktøy, skomakerutstyr, litt fra kysttradisjonene i kommunen, samt en god del andre gjenstander med tilknytning til livet i kommunen i eldre tid.

Museet disponerer også en verdifull samling av gamle fotografier fra kommunen. Fotografiene er samlet inn i regi av Ungdomsforeninga i Sør-Audnedal. Lindesnes kommune ønsker unge og eldre velkommen til hyggelig og interessant besøk i museet.

Lokalene

Museet holder i dag til i lokalene som opprinnelig var Johan Trylands slakteriet på Vigeland fram til 70-tallet (se flyfoto til venstre fra 1959). Johan Tryland (1916 - 1980) etablerte slakteriet før 1950, og Osestad bakeri bygget senere lokaler ved siden av. Disse byggene bidro tidlig til det som nå er blitt hovedveien gjennom Vigeland. Bygget deler lokaler på fremsiden med Galleri Gustav Vigeland, og galleriet drives sammen med museet.

Les mer:

De gamle treskjærermesterene i Sør-Audnedal