Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Museets utstillinger:


Hovedsalen

I museets første etasje finnes hovedsamlingen med jordbruks-redskaper og inventar fra hele Audnedalen. Deler av samlingen er et resultat av Tore Bergstøls arbeid med å samle inn gjenstander. I et eget rom finnes deler av samlingen med gamle tekstiler fra Audnedalen.


Kjøkkenet

Et eget rom i første etasje er innredet medkjøkkenutstyr, og her finnes en mengde gjenstander som ble brukt på de fleste kjøkken i gamle dager. En kuriositet er kanskje vaskemaskinen fra omkring 1899 (bilde til høyre), som får stor oppmerksomhet. På utsiden er det kanskje lite som minner om dagens vaskemaskin, men på innsiden ser man at prinsippet er svært likt utgaven mange har hjemme i dag.

 


Skomakerverkstedet

I skomakerverkstedet er det utstilt en mengde ulike skomakerverktøy som ble brukt i et fag som få kjenner i dag. Her henger også en bildemontasje med skomakere som har hatt sitt virke i Lindesnes kommune.


Trappen

I trappen henger en større utstilling om Asbjørn Åviks liv og virke som forfatter og misjonær i Kina gjennom et langt liv. Bøkene hans er trykket i 450.000 eksemplarer.

Her finnes også førsteutgaven av Snorre som Audnedalspresten Peder Claussøn Friis var den første til å oversette. Førsteutgaven kom først mange år etter hans død, men verket var et svært viktig bidrag for å øke den norske selvfølelsen på den tiden.


Knivsamlingen

Museet har en større samling med treskjærerkunst i miniatyr, og også verktøy som ble brukt for å skjære ut disse praktverkene. Utskjærte kniver, slirer og annet av bl.a. Tarald Louen, Elias Louen, Gustav Vigeland, Nils Torp og Lars Birkeland finnes ved museet.

 

 

 


Håndarbeidssamlingen

En mengde fine kjoler og tøy er utstilt i museets 2. etasje. Her er også en montasje med 33 av sydamer fra Audnedal.