Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

 

Velkommen til Vigmostad Skolemuseum

Vigmostad Skolemuseum holder til i gamle Einarsmo skolehus. Bygningen ble flyttet i 1995 fra sin opprinnelige plassering og til en tomt ved siden av dagens Vigmostad skole og barnehage. Skolehuset som er et av de eldste i kommunen, er blitt innredet med mye av sitt opprinnelige inventar, men mye er også blitt samlet inn fra de andre skolehusene rundt i Vigmostad. Museet har også fått en rekke gaver som har vært med å gjøre samlingen meget omfavnsrik. I dag finnes det en mengde bøker og gjenstander fra skolen før i tiden, som både gammel og ung vil kjenne seg igjen fra. En bokutstilling viser utviklingen i lesebøker fra 1843 og fram til 1993.

En nærmere beskrivelse av sognets forskjellige skolehus finnes under Historikk.
Skolemuseets samlinger er nå i ferd med å bli lagt ut på nett søkbart for alle. Se under 'Søk i samlingene' øverst til høyre.

Det er lagt ut en komplett liste over gjenstander og bøker fra de forskjellige skolene. Den kan leses i dette dokumentet. (PDF fil på 337 sider)

Vigmostad skolemuseum er en del av Lindesnes Bygdemuseum.
© Lindesnes Bygdemuseum

Vigeland, 4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 51 00, Kulturkontoret
Ansvarlig: Kulturoperatør Atti Eikaas - rae@lindesnes.kommune.no
Nettsideansvarlig: Rolf Steinar Bergli - rsb@lindesnes.kommune.no